OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici mjera iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovacu u 2018., 2019. i 2020. godini, da dostave Općini Magadenovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Školska 1, Magadenovac, svakim radnim danom od  9:00 sati do 14:00 sati, najkasnije do 31.12.2020. godine uvjerenje o prebivalište ili elektronički zapis o prebivalištu, kojim će dokazati da prebivaju u stambenom objektu za koji su ostvarili financijsku pomoć iz Programa.

Gore navedeno potrebno je dostaviti sukladno odredbama potpisanog ugovora o dodjeli financijske pomoći u rješavanju stambenog pitanja.

Za više informacija, obatite se na telefon: 031/647-165.

OPĆINA MAGADENOVAC

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top