USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT „ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI MAGADENOVAC“

IMG a9b6363c7224d54cd94479e0a11af387 V 200U četvrtak, 16. rujna 2021. godine u Mjesnom domu Beničanci, pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera, održana je završna konferencija projekta „Zaželi bolji život u općini Magadenovac“ čiji je nositelj Općina Magadenovac.
Projekt ukupne vrijednosti 900.300,00 kuna financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., te je u sklopu njega zaposleno 10 žena koje su kroz 12 mjeseci pružale potporu i pomoć za 69 krajnjih korisnika.
Partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Ispostava Donji Miholjac.Ciljevi projekta:
- uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada
- povećati konkurentnost radnica na tržištu rada kroz edukacije 5 pripadnica ciljne skupine
- prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Ostvarenjem ovih ciljeva smanjuje se siromaštvo i socijalna isključenost te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih područja.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta:
- Zapošljavanje 10 teže zapošljivih žena koje su pružale potporu za 60 (69) krajnjih korisnika
- Podijeljeno je  više od 700 paketa mjesečnih kućanskih i higijenskih potrepštine za  krajnje korisnike
- 5 djelatnica završilo je edukaciju za zanimanje GERONTODOMAĆICA
- osigurana je promidžba i vidljivost projekta (nabava majica, letaka i krpenih vrećica, reportaža na lokalnom TV-u, objava medijskog članka u lokalnim novinama).

Projekt je ostvario svoj cilj i svrhu. Zapošljavanjem žena smanjena je nezaposlenost, osigurana je uključenost ciljne skupine na tržištu rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici te njihovo dodatno obrazovanje. Pružanjem potpore osobama u starijoj životnoj dobi i osobama u nepovoljnom položaju poboljšana je kvalitete života krajnjih korisnika.
Nadamo se novom Pozivu u okviru  Zaželi – programa zapošljavanja žena na koji se Općina Magadenovac planira prijaviti kako bi se projekt nastavio i dalje.

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top