Župna crkva u Šljivoševcima

 

ŽUPNA CRKVA U ŠLJIVOŠEVCIMA : SV. GRGURA VELIKOG PAPE

Zupna_Crkva_Sv_Grgura_VelikogDanašnja župa Šljivoševci sa svojim filijalama pripadala je nekada pod župu Valpovo. Prvog svećenika Šljivoševci su dobili 1764.g. , kada je župa i utemeljena i taj prvi župnik bio je franjevac. Do godine 1781.g. nemamo podataka o Šljivoševačkim župnicima. Kada je župa osnovana 1764.g. župi Šljivoševci pripadala su ova sela : Lacići, Beničanci, Kućanci, Golinci, Miholjački Poreč i Radikovci. Kada je 1781.g. osnovana župa u Radikovcima, otpala su od šljivoševačke župe ova sela : Radikovci, Golinci i Miholjački Poreč. Župna crkva u Šljivoševcima točnih povijesnih podataka o gradnji crkve nema, no crkva u Šljivoševcima postojala je prije turskih vremena. Sagrađena je od tvrdog materijala. Za vrijeme turaka, pretvorena je u džamiju. Bila je duga 50 metara, a široka 20 metara. Dana 02.07.1819.g. dogodio se požar i crkva je izgorjela, stršali su goli zidovi. Do požara je došlo na čudnovat način. Crkva u ono vrijeme nije bila pokrivena crijepom, nego šindricom ( drvenim daščicama), i kako su se na krovu crkve rado zadržavali golubovi, pucanjem iz puške, na golubove, zapalio se je krov i tako je izgorjela crkva. U tom neuporabljivom stanju crkva je ostala do 1822.g. Samo je uređena sakristija sa sjeverne strane i tamo se čuvalo Presveto, a nedjeljom i blagdanom Sv. misa služila se u Lacićima, u filijalnoj crkvi sv. Karla Boromejskoga. Tek 1874.g. crkva je potpuno restaurirana, troškom patrona. Nakon toga počinje se sa uređivanjem i dotjerivanjem šljivoševačke crkve. Godine 1885. postavljen je na toranj sat, a sakristija je premještena sa sjeverne, na južnu stranu, kako i danas stoji. Godine 1889.g. crkva je popločena cementnim pločicama. Iste godine, nabavljene su nove orgulje, koje i danas postoje. Danas naša župa broji 1700 vjernika, uglavnom su staračka domaćinstva. Trenutno je u župi župnik Slavko Kovačević, koji je u župi od 1997.g.

 

Iz Kanonske vizitacije župe Šljivoševci 1782.g.: „Mi Pavao Ladislav ….
Dana 24.rujna 1782.godine pošli smo iz sela Koške na vizitaciju župe Šljivoševci. Mjesni župnik, viceahiđakon i ostali distriktularni kler su nam s narodom u procesiji izišli ususret te smo u pratnji kotarskog županijskog podsuca i vlastelinskog službenika uvedeni u župnu crkvu Šljivoševci , posvećenu u čast sv. Grgura. Pošto smo u njoj objasnili razlog našeg dolaska, izmolili smo propisane molitve za duše vjernih mrtvih koje blago u Gospodinu počivanju na području ove župe. Odmah smo dolično pogledali presveti euharistijski sakrament te ga pobožno okadili i poklonili mu se te potom podijelili župljanima blagoslov. Nakon toga smo razgledali krsni zdenac ,sv. tekućine, portatile i sveto posuđe te ostali crkveni namještaj. Pošto smo pobožno sa župljanima poslušali misu, proslijedili smo vizitaciju župe i njezinih filijala…“
„Ova je crkva u starini izgrađena od dobrog materijala, a potom su ju akatolici obeščastili, no nakon toga je ponovno vraćena, blagoslovljena i posvećena u čast Sv Grgura pape. Ona ima 2 oltara, jedan veliki, podignut u čast istog sveca, a drugi manji u čast Bl. Dj. Marije, koji još nije dovršen. Crkva se nalazi u dobrom stanju te ima dobru i svijetlu sakristiju sa strane evanđelja i dva ormara za čuvanje svetog posuđa i crkvene odjeće… „
„ U ovoj župnoj crkvi postoji bratovština. Presvetog tijela Kristovo, uvedena od blago pokojnih pečuških biskupa po cijeloj biskupiji. Njezina su pravila javno pribijena u crkvi i čitaju se na znanje narodu. Ona nema nikakvih prihoda. Ovdje ne postoje nikakve kapelice, nikakvi kipovi, no postoje 2 javno podignuta križa s Raspeti na limu,koji su u dobrom stanju. U ovome mjestu postoji vlastito groblje, dobro ograđeno i blagoslovljeno, na kojem se pokapaju vjernici ovog mjesta i filijala. Ne postoji nikakva ubožnica niti pravoslavna crkva ( grčkog nesjedinjenog obreda) niti akatolička bogomolja.“
„ Župnik ovog mjesta je Ignacije Dombaj, rođen u Pečuhu, star 32 godine, zna mađarski i hrvatski te donekle njemački jezik…“
„ U propisane dane blagoslivlja krsni zdenac, uskrsni vosak na Svetu subotu, palmine grančice, pepeo i svijeće. Određene procesije točno obavlja na blagdan sv. Marka, na prosne dane i Tijelovo. Krštenje ne podjeljuje izvan crkve a za njegovu podjelu u slučaju nužde ima točno poučene primanje. Za djecu koja umru bez krštenja brine se da se pokopaju izvan groblja na prikladnome mjestu. Zaručnike ne vjenčava prije nego što su ispitani i dužno poučeni u osnovama vere i obvezama ženidbenog stanja….“ - 24. rujna 1782.godine

Iz kanonske vizitacije župe Šljivoševci 1810.g.:
„ Dana 11.srpnja 1810.godine pošli smo iz sela Marijanci na župu Šljivoševci. Tu nas je mjesni župnik u pratnji vicearhiđakona, zemljišnog gospodara i njegovog odvjetnika te upravitelja, zatim županijskog suca i začasnog županijskog suca uveo u crkvu posvećenu sv. Grguru papi….“
„ Ova je crkva u starini izgrađena od dobrog materijala, potom su je akatolici profanirali te je opet vraća, blagoslovljena i posvećena u čast sv. Grgura pape i za vrije blagopokojnog župnika obnovljena. Sada ju treba ožbukati, obijeliti i izgraditi novi toranj. Njezino je svetište pod lukom, a ostali dio pod svodom. Nema nikakvu dotaciju ni u gotovom novcu ni u nekretninama. Ima dva oltara, veliki posvećen u čast sv. Grgura pape, a drugi, mal, posvećen u čast Bl. Dj, Marije, koji imaju potrebne rekvizite….“
„ Sakristija je vlažna. Ima ormar s potrebnim bravama, gdje se čuva sveto posuđe. …“
„ Od spomenutih zvona jedno je teško 306 funti, posvećeno sv.Mihovilu, drugo je teško 90 funti, posvećeno Bl.Dj. Mariji, a treće ima 23 funti, posvećeno u čast sv. Grgura pape, sva su blagoslovljena.“
„ U matici Šljivoševci crkvenjak je Antun Azenić, star 80 godina, uzoran starac, s dobrim posjedom. Prima ga mjesni župnik sa znanjem općina. Njegova je dužnost da nedjeljama i blagdanima skuplja milostinju. Ne uživa nikakovo izuzeće . U matici je zvonar Luka Kustirić, star 52 godine, dobrog vladanja, a prima ga župnik sa znanjem časnog vlastelinstva i općine….“
„Ova se župa sastoji od matice i 3 fili jale, od kojih je prva, Lacići, udaljena od matice četvrt sata, Beničanci pola, A Kućanci tričetvrt sata:“ - 11. srpnja 1810. godine


Iz kanonske vizitacije župe Šljivoševci 1829.g. :
„ Ovu smo nakanu ostvarili, neka bog pomogne našu nedostatnost, u župi Šljivoševci 20. I 21. srpnja…….zatim pošt.gosp. Emerik Josipović, mjesni župnik, i Ladislav Hehyessy, ceremonijar naš, kao tajnik; a u ime općina prisutni su : Lovro Liber, bilježnik, Marko Azinić, sudac, Natalis Pačarić i Antun Kusturić, stanovnici Šljivoševaca, Stjepan Sekulić, sudac, Adam Gašparovać, Adam Kolesarić i Marijan Dugalić, stanovnici Lacića, Ignac Vuković stariji, Augustin Glavaš i Vitalis Vidaković, Stanovnici Beničanaca, te konačno Marko Kalazić i Juraj Vrabac, stanovnici Kućanaca…..“
„Narod ove župe, kako u matici tako i na pripadajućim filijalama, govori hrvatskim jezikom“
„Spomena je dostojno da je župna crkva 2. kolovoza 1819.godine zapaljena puščanim zrnom ispaljenim protiv golubova te je plamen zahvatio krov crkve i pretvorio u pepeo krov zajedno s unutarnjom konstrukcijom, osim svetohraništa i ormara sakristije . U ruševnom stanju stajali su zidovi crkve bez krova sve do 1822.godine. U međuvremenu je u obnovljenoj sakristiji, blagoslovljenoj od vicearhiđakona valpovačkog, podignut oltar za čuvanje popudbine i podjeljivanje sakramenata. A nedjeljama i zapovijedanim blagdanima obavljao je župnik bogoslužje u filijalnoj crkvi u Lacićima „
„Župna je crkva u starini izgrađena od dobrog materijala, potom su ju obeščastili akatolici, a nakon toga je opet vraćena, blagoslovljena i posvećena u čast sv. Grgura pape….. Ta se crkva nalazi u središtu sela na povišenijem mjestu. Njezino svetište gleda prema istoku, a lađa prema zapadu i ima prostrano dvorište… Dugačka je 12, a široka 505 hvati…. Krov crkve je nov, pokriven šindrom od hrastovog drveta. U pomanjkanju tornja ima zvonik, ikoji su župljani načnili od čvrstih hrastovih greda… Ima tri oltara : veliki u čast sv. Grgura pape, bočni sa strane poslanice sv. Križu, a sa strane evanđelja u čast Bl.Dj.Marije, potrebno snabdjeveni svojim potrepštinama. Postoji u lađi crkve zidana propovjedaonica od pečene opeke i obojana, a pristup u nju ide iz crkve…. Postoje dvije klupe u svetištu, a u lađi crkve 16, zatim kor bez orgulja, zidan na dva stupa, pod od hrastovih dasaka, donji dio svoda obijeljen te Gospodinov grob ispod kora .“
„Mjesni župnik je Emerik Josipović, rođen u slobodnom kraljevskom gradu Pečuhu, star 39 godina, govori hrvatski i mađarski jezik te osrednje njemački.“
„ U matici je skrbnik Petar Azenić, star 56 godina, seljak , dobrih običaja, koje uzima župnik mjesta sa znanjem općine te ne uživa nikakvo izuzeće….“
„Zvonar je ujedno i sakristan u matici Šljivoševcima Adam Azenić, star32 godine, seljak, dobrog vladanja , revan.
„Svečanost zaštitnika(goda) u matici slave 12.ožujka na blagdan sv. Grgura pape, a kao svečanost crkve slavi se i blagdan Duhova.“
„U matici Šljivoševci stoji prema jugu ispred crkve obojani kameni križ pribavljen 1815.godine sredstvima crkve. Potom tri drvena križa, jedan na selu smješten prema sjeveru, drugi na državnom putu prema Marijancima, treći na groblju prema sjeveru, podignuti 1817.godine.“ - 20. srpnja 1829.godine

Izvor : Kanonske vizitacije, Knjiga III, Valpovačko-Miholjačko područje (1730-1830.)

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top