Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Općine Magadenovac - Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana.
(Sl. Glasnik Općine Magadenovac br 10/17)

 

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac

  • Kartografski prikazi_DWF
  • Kartografski prikazi_DWG
  • Kartografski prikazi_PDF
  • Tekst_DOC
  • Text_PDF

    Download programa potrebnog za otvaranje .pdf datoteka
    Download programa potrebnog za otvaranje .dwg datoteka