JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ČINE :

PROČELNCA :

BILJANA JAKIĆ MIHAJLOVIĆ mag.iur.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I OPĆU UPRAVU

ANAMARIJA BRKANIĆ, dipl.oec.

STR. SURADNIK ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA :

JASNA ŽIVKOVIĆ,ing.građ.

REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO :

VERA KATANČIĆ

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE I PERSONALNE POSLOVE :

BRANKA VEŠLIGAJ