Javni pozivi i natječaji


Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac u 2019. godini., objavljeno 08.02.2019.

1. Odluka o raspisivanju natječaja -socijala Općina Magadenovac 2019
2. Natječaj-SOCIJALA SKRB 2019
3. Upute Javni natječaj-socijala skrb 2019
4. Obrazac_opisa_programa_ili_projekta_1 socijala skrb 2019
5. Obrazac_proracuna_projekta_1- socijala skrb 2018
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja -socijalna skrb 2019
7. Obrazac izjave i suglasnosti 2019
8. popis priloga- SOCIJALA SKRB 2019
9. obrazac izjave o partnerstvu_ SOCIJALA SKRB 2019
10. obrazac životopisa-socijalna skrb 2019
11. OBRAZAC PROCJENE- socijala skrb 2019
12. Ugovor o financiranju programa ili projekta_socijalna skrb 2019.
13. Obrazac opisnog izvještaja projekta-SOCIJALA SKRB 2019
14. Financijsko izvješće-SOCIJALA SKRB 2019

 

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga u kulturi na području Općine Magadenovac u 2019. godini

Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna projekta - kultura
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave i suglasnosti
Popis dokumenata i priloga na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac životopisa
Obrazac procjene
Obrazac opisnog izvještaja projekta
Financijsko izvješće
Ugovor o financiranju programa ili projekta


Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga u sportu na području Općine Magadenovac u 2019. godini
Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja sport
Obrazac i izjave suglasnosti
Popis priloga sport
Obrazac izjave o partnerstvu sport
Obrazac životopisa sport
Obrazac procjene sport
Ugovor o financirnju programa ili projekata sport
Obrazac opisnog izvještaja projekta sport
Financijsko izvješće - sport

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠENI JAVNI POZIVI I NATJEČAJI