Statut Općine Magadenovac

Prostorni plan Općine Magadenovac

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Magadenovac

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2011.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac

Sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac

Financijsko izvješće za 2014. godinu Općine Magadenovac

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna s godišnjim obračunom proračuna općine Magadenovac za razdoblje od 01.01.2014.g do 31.12.2014. godine.

Financijsko izvješće za 2015. godinu Općine Magadenovac

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna s godišnjim obračunom proračuna općine Magadenovac za razdoblje od 01.01.2015.g do 31.12.2015. godine.

Financijsko izvješće za 2016.godinu Općine Magadenovac


Financijsko izvješće za 2017.godinu Općine Magadenovac

Odluka o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika 2

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika

Pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave - 2010, izmjene i dopune 2013

Pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave - 2010

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Magadenovac 2016-2020
Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna s polugodišnjim obračunom proračuna Općine Magadenovac za razdoblje od 01.01.2016.do30.06.2016.godine.
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja i javnog poziva za financiranje udruga iz Proračuna Općine Magadenovac u 2017. godini


Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna s godišnjim obračunom proračuna Općine Magadenovac za 2016.godinu


Odluka o proceduri naplate prihoda, obačuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Općine Magadenovac

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna s polugodišnjim obračunom Proračuna Općine Magadenovac za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.godine

Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja i javnog poziva za financiranje udruga iz Proračuna Općine Magadenovac u 2018. godini

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Magadenovac za 2017.godinu

Plan gospodarenja otpadom Općine Magadenovac

Plan gospodarenja otpadom Općine Magadenovac


Odluka o dodjeli poklon paketa za novorođenčad

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna s polugodišnjim obračunom proračuna Općine Magadenovac za razdoblje od 01.01.2018.do 30.06.2018.godine