Magadenovac

Naselje Magadenovac je općinsko središte i sjedište lokalne samouprave.  Iako je općinsko središte ono je jedno od manjih naselja u općini . U njemu se nalazi zgrada općine, osnovna škola, športska dvorana,  pošta, benzinska postaja , ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija. U naselju Magadenovac u izgradnji je crkva sv. Ivana Krstitelja. U planu je izgradnja dječjeg vrtića. Naselje Magadenovac prvi put se  pojavljuje u popisu iz 1910.g.,
Prema popisu stanovništva iz 2001.godine Magadenovac je imao ukupno 105 stanovnika u 34 kućanstva, a prema popisu stanovništva iz 2011.godine Magadenovac imao je ukupno 108 stanovnika u 36 kućanstva.

MJESNI ODBOR MAGADENOVAC:

1. Rudolf Kišur - HSS
2. Drago Pavrlišek - HSS
3. Dragan Pleša – HSS