Aktualno

OBAVIJEST

Javna priznanja 200Raspisan Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Magadenovac u 2022. godini

Više na linku: https://www.magadenovac.hr/index.php/javni-pozivi

OBAVIJEST - Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

mlade obitelji 200Obavještavaju se korisnici mjera iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovacu, koji su financijsku pomoć ostvarili tijekom 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godine, da dostave u Općinu Magadenovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Školska 1, Magadenovac, svakim radnim danom od 9:00 sati do 14:00 sati, najkasnije do 31.12.2022. godine uvjerenje o prebivalište ili elektronički zapis o prebivalištu, kojim će dokazati, da prebivaju u stambenom objektu za koji su ostvarili financijsku pomoć iz Programa.
Gore navedeno potrebno je dostaviti sukladno odredbama potpisanog ugovora o dodjeli financijske pomoći u rješavanju stambenog pitanja.
Za više informacija, obatite se na telefon: 031/647-165.

OPĆINA MAGADENOVAC

OBAVIJEST STUDENTIMA

 

obavijest studentima 200Općina Magadenovac raspisala je Javni natječaj za dodjelu stipendije studentima Općine Magadenovac za akademsku godinu 2022./2023.
Više na web stranici Općine Magadenovac linku: https://www.magadenovac.hr/index.php/javni-pozivi

Opširnije...

Obavijest - prirodna nepogoda - suša

obavijest prirodna nepogoda susa a

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top