e-Novorođenče

enovorodence thOpćina Magadenovac i Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopili su Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore, kojim je Općina Magadenovac uključen u sustav e-Novorođenče.

Time je roditeljima s područja Općine Magadenovac omogućeno podnošenje zahtjeva za pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete online preko aplikacije e-Novorođenče, odnosno prilikom upisa djeteta u matičnom uredu.
Prilikom prijave djeteta u matičnom uredu, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te ukoliko ispunjavaju uvjete putem aplikacije e-Novorođenče, proslijediti Općini Magadenovac zahtjev na rješavanje.
Drugi način ostvarivanja prava moguć je prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e – Novorođenče.
Pravo na isplatu jednokratne pomoći za nabavku opreme za novorođenčad ostvaruju roditelji djeteta rođenog tijekom proračunske godine u kojoj se podnosi zahtjev, a koji imaju prebivalište te stalno žive na području Općine Magadenovac. Roditelji (podnositelji zahtjeva) u zahtjev trebaju navesti svu djecu u kućanstvu. Osim novčanog iznosa, roditelji ostvaruju pravo i na prigodni paket za novorođenče.
Prednost ovakvog načina podnošenja zahtjeva je što roditelji više neće morati dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu, prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e - Građani kroz uslugu e - Novorođenče.
Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća vezano uz predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete, možete se obratiti na broj telefona 031/647-165 ili na e-mail: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top