Explore

Projekt ''ZAŽELI 2 – žene zajedno – za bolju budućnost naše zajednice''

Općina Magadenovac partner je na projektu ''ZAŽELI 2 – žene zajedno – za bolju budućnost naše zajednice'', vrijednom 3.388.180,00 kuna. Projekt financira EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru otvorenog Poziva za dodjelu EU bespovratnih sredstava „Zaželi - Program zapošljavanja žena“.
Grad Donji Miholjac potpisao je dana 05.01.2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je započela provedba projekta ''ZAŽELI 2 – žene zajedno – za bolju budućnost naše zajednice''.  
Nositelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri na projektu su, osim Općine Magadenovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, Općina Marijanci i DUGA Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti.
Cilj projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 38 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 228 krajnjih korisnika.
Projekt će se provoditi ukupno 15 mjeseci. Provedbom projekta omogućit će se zapošljavanje ukupno 38 nezaposlenih žena s područja Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac i Općine Marijanci. Novozaposlene žene će pružiti podršku i pomoć u kući za 228 korisnika, a riječ je o starijim osobama i nemoćnim osobama. Ciljanoj će se skupini nezaposlenih žena omogućiti i dodatno obrazovanje, odnosno osposobljavanje kako bi stekle znanja i vještine kojima će biti konkurentnije na tržištu rada.
S područja Općine Magadenovac zaposleno je 11 žena koje će pružati podršku za 66 korisnika te koordinator projektnih aktivnosti.
Dana 20. siječnja 2021. godine potpisani su ugovori sa novozaposlenim ženama te je započela provedba projektnih aktivnosti.

Zakonska regulativa

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/0712/0836/09150/11144/12 i 19/13137/15123/17 i 98/19 i 144/20)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 
86/06125/0616/0795/08,46/10145/1037/1344/1345/13 i 110/15)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 
25/13, 85/15 i 69/22)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 
86/0861/1104/18 i 112/19)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 
47/09 i 110/21)

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 
155/02,47/1080/10 i 93/11)

Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN 
125/1164/15 i 112/18)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 
10/97107/0794/13 i 98/19 i 57/22)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22
)

Zakon o udrugama (NN 
74/1470/17, 98/19 i 151/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,
110/18 i 32/20)

Zakon o grobljima (NN 
19/9850/12 i 89/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)


Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (NN 26/15, 37/21)

Javna nabava

Izjava o pristupačnosti

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Korisne informacije

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top