OBAVIJEST VLASNICIMA ZEMLJIŠTA UZ KANALE MELIORACIJSKE ODVODNJE

Obavještavaju se vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta da Hrvatske vode na području Općine Magadenovac izvode radove na uređenju voda i vodnih građevina, kao i osposobljavanju (krčenju) kanala detaljne melioracijske odvodnje u svrhu neškodljivog protoka voda sukladno članku 120. Zakona o vodama.

Radovima održavanja voda smatraju se radovi krčenja i košnje raslinja, čišćenje i uklanjanja nanosa, zemljani i slični radovi uređenja obala i pojasa uz građevine, održavanje propusnosti propusta, itd.

Radi lakšeg izvođenja radova održavanja, uspostavljen je pojas za održavanje u širini od 3 metra od vanjskog ruba kanala, u kojem se poljoprivredna proizvodnja obavlja na rizik vlasnika, odnosno posjednika zemljišta. Osim navedenog, Zakonom o vodama, zabranjeno je obrađivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti građevine za melioracijsku odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje, i to:

- na kanalima za osnovnu melioracijsku odvodnju do udaljenosti od 5 metara od ruba pokosa
- na kanalima za detaljnu melioracijsku odvodnju do udaljenosti od 3 metra od ruba pokosa do korita kanala.

Obzirom da je izvođenje radova na održavanju voda nemoguće izvesti bez gaženja usjeva zasijanih do samog ruba kanala ili vodotoka, a isto tako, zbog različitih poljoprivrednih kultura zasijanih na usitnjenim parcelama uz kanal, nemoguće je dočekati situaciju da su svi usjevi, i sa svih parcela skinuti, niti je moguće preskakanje, odnosno ostavljanje pojedinih parcela.

Stoga se mole svi vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta uz kanale za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju, da ne ometaju i ne sprječavaju djelatnike tvrtki s kojima su Hrvatske vode sklopile ugovore o izvođenju navedenih radova, u izvršavanju istih pod opravdanjem da im se gaze usjevi, a svi nepotrebni nesporazumi da se riješe mirnim putem.

Posebno se naglašava da Hrvatske vode upravljaju obranom od poplava, a da su radovi uređenja voda utvrđeni kao radovi preventivne obrane od poplava, temeljem odredbe članka 130. Zakona o vodama.

OPĆINA MAGADENOVAC

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top