Filijalna crkva u Beničancima

FILIJALNA CRKVA U BENIČANCIMA: SV.ILIJE PROROKA

U Beničancima je morala još u 14. stoljeću postojati crkva, jer se Beničanci u to vrijeme spominju kao župa, a spominje se i župnik. Župa je propala za vrijeme Turaka. Današnja crkva Sv. Ilije proroka građena je 1824.g., u tornju se nalaze tri zvona, a u crkvi ima harmonij.

Iz Kanonske vizitacije župe Šljivoševci 1782.g.:
„ Ova filijala udaljena od svoje matice pola sata i pripada istom vlastelinstvu kao matica. Ima drvenu crkvu, omazanu blatom, koju je u novije vrijeme izgradio zajedno s tornjem vjerni narod, blagoslovljenu i posvećenu u čast sv. Ilije. U njoj postoji samo jedan oltar, podignut u čast sv. Elizabete, ugarske kraljice, i sv. Ilije. Sada se nalazi u dobrom stanju, ali nema sakristije niti ormara, već samo jednu škrinju, donekle prikladnu za čuvanje crkvene odjeće. Zaštitnik se slavi na rečene dvije svetkovine, sv. Iliju i sv. Elizabetu.“
„Ova crkva nema nikakvo zemljište te je jedino prihod milostinja iz škrabice…“
„Ovdje ne postoji ni kapelica ni kipovi, nema ni vlastitog groblja, već se ovdašnji vjernici pokapaju na šljvoševačkom groblju. Postoji 1 javno podignut križ, koji održava vjerni narod. Ne postoji pravoslavna crkva niti akatolička bogomolja.“  - 24. rujna 1782. Godine

Iz kanonske vizitacije župe Šljivoševci 1810.g.:
„Ova je crkva drvena, ruševna, prokišnjava, omazana blatom, ima drveni toranj, blagoslovljena je i posvećena u čast sv. Ilije. U njoj postoji samo jedan oltar podignut u čast sv. Elizabete ugarske kraljice i sv. Ilije, snabdjeven svim potrebštinama. A budući da je krov ove crkve vrlo loš te je i žbuka sa zidova otpala, to je naloženo općini da popravi ovu crkvu.“ - 11. srpnja 1810. Godine

Iz kanonske vizitacije župe Šljivoševci 1829.g. :
„Crkva filijale Beničanci izgrađena je od dobrog materijala 1824.godine izdacima vjernika, posvećena i blagoslovljena u čast sv. Ilije, Nalazi se usred sela, dok svetište gleda prema sjeveru, a lađa prema jugu i ima prostrano dvorište . Svetište je obojano, lađa objeljena i sva je pod svodom, popođena pečenim kvdratnim opekama. Ima jedan prozor u svetištu, a u lađi 4 dosta velika, vrata se nalaze ispod tornja od tvrdog drveta na dva krila snabdjevena dobrom bravom. Dugačka je 7, a široka 3 hvata. Sakristija se nalazi sa strane poslanice, izgrađena od dobrog materijala, pod svodom je , ima jedan prozor prema istoku, vrata od tvrdog drveta prema jugu, snabdjevena bravom. Krov je od hrastovog drveta te pokriveno obojenom šindrom. Novi drveni toranj je obojan crveno. U tornju su dva zvona : jedno teško 64 funte, a drugo 46, oba blagoslovljena. Postoji nova ograda ad hrastovih rešetaka , pribavljena sredstvima crkve. Ima jedan jedini oltar posvećen u čast sv. Ilije . Kor je bez orgulja, s prednje strane stoji na dva zidana stupa, pod je od hrastovih dasaka, čija je donja strana obijeljena.“
„ U filijali je skbrnik Tadej Pavlović, star 47 godina, seljak, revan.“
„U filijali Beničanci je zvonar Stjepan Vidaković, star 32 godine, seljak.“
„Na filijali Beničanci svečanost zaštitnika slavi se na 20.srpnja na blagdan sv. Ilije. ……. Dan klanjanja presvetog na filijali Beničanci 20.svibnja.“
„ U filijali Beničanci nalaze se dva drvena križa, jedan smješten ispred crkve prema jugu, a drugi na području sela podignuti 1823.godine.“ - 20. srpnja 1829.godine

Izvor : Kanonske vizitacije, Knjiga III, Valpovačko-Miholjačko područje (1730-1830.)

 

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top