FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2022-31.12.2022
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.G
POTVRDA O UČITANOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU
REFERENTNA STRANICA, RAZINA 22, OZNAKA RAZDOBLJA 2022-12