Proračunski vodič za građane - MAGADENOVAC 2020.

Proračun Općine Magadenovac za 2020 i projekcija za 2021 i 2022 g.

I. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2020. godinu - PDF

I. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2020. godinu - DOC

II. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2020. godinu - PDF

II. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2020. godinu - DOC