Proračun Općine Magadenovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2019. godinu

II. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2019. godinu

III Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Magadenovac za 2019. godinu