Proračun Općine Magadenovac za 2018.g. i projekcije za 2019 i 2020. godinu

I. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Magadenovac za 2018. godinu

II. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu