Proračun Općine Magadenovac za 2017.godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu

I. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Magadenovac za 2017.godinu

II. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2017.godinu