Proračun Općine Magadenovac za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Magadenovac za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Magadenovac za 2016.godinu