Proračun općine Magadenovac za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.godinu - DOC
Proračun općine Magadenovac za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.godinu - PDF
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Magadenovac za 2024.godinu
Proračunski vodič za građane Općine Magadenovac za 2024. g. - DOC
Proračunski vodič za građane Općine Magadenovac za 2024. g. - PDF
Prijedlog Proračuna Općine Magadenovac za 2024.godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu - DOC
Prijedlog Proračuna Općine Magadenovac za 2024.godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu - PDF
I. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2024.g. - PDF
I. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2024.g. - DOC