Kulturno športska udruga „Sveti Rok”, Lacići

Na osnivačkoj skupštini 6. ožujka 2016. godine osnovana je Kulturno sportska udruga Sveti Rok Lacići, skraćenog naziva KŠU Sveti Rok Lacići sa sjedištem u Lacićima, Andrije Kačića 73, te   je donesen Statut udruge.
Za predsjednika udruge izabran je Marijan Krha koji zastupa Udrugu i danas. Udruga je registrirana 5. travnja 2016. a sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, sporta i zaštite zdravlja.

KŠU Sveti Rok Lacići najviše želi doprinijeti poboljšanju kvalitete društvenog života u Lacićima, kao i na području cijele općine, promicati sportske aktivnosti, te sudjelovati na raznim sportskim natjecanjima. 2017. godine primljeni su u članstvo Hrvatskog konopaškog saveza i nastupili su na Državnom prvenstvu u povlačenju konopa u Privlaci gdje su osvojili 7. mjesto.
Organizatori su dobro poznate kulturno sportske manifestacije „Rokovo u Lacići” koja se tradicionalno održava svake godine krajem mjeseca kolovoza.

Lacici

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top