Udruga žena, Šljivoševci

Na osnivačkoj skupštini 26. ožujka 1998. godine osnovana je Udruga žena Šljivoševci. Na skupštini je donesen Statut Udruge. Puni naziv Udruge je „ Udruga žena Šljivoševci“ , a sjedište Udruge je u Šljivoševcima, V. Nazora 49.
Za predsjednika Udruge izabrana je Mirjana Kovačić. Udruga je 19. Svibnja 1998. godine registrirana . Na godišnjoj skupštini 2000. godine ostavkom predsjednika Udruge za novog predsjednika izabrana je Ljiljana Buljan koja zastupa i predstavlja udrugu i danas.
Udruga ima 12 članova koji se sastaju jednom tjedno u večernjim satima u prostoriji Udruge gdje se bave različitim ručnim radovima, izradom prigodnih predmeta i slično. Osnovni cilj Udruge je unapređenje društvenog položaja žena koji ostvaruje okupljanjem članova radi druženja te razvijanjem i organiziranjem različitih aktivnosti kao i pomaganjem i druženjem s ostalim udrugama u selu.
Udruga se financira prihodima od članarine, iznajmljivanjem suđa te prihodima iz proračuna općine Magadenovac.