Obavijest umirovljenicima i nezaposlenim osobama s područja Općine Magadenovac

Općina Magadenovac tijekom ožujka isplaćuje uskrsnice umirovljenicima i nezaposlenima sa svog područja.
Pozivaju se sve osobe koje su u mirovini, a nisu dostavile Općini Magadenovac dokaz o statusu umirovljenika (osobe koje bi po prvi put trebale ostvariti pravo na uskrsnicu kao umirovljenik), da dostave sljedeće:

 • važeću osobnu iskaznicu odnosno boravišnu iskaznicu kao dokaz prebivališta odnosno stalnog boravišta na području Općine Magadenovac,
 • presliku rješenja od mirovine ili drugi odgovarajući dokaz o primitku mirovine.

Pozivaju se i nezaposlene osobe koje su evidentirane pri nadležnoj službi za zapošljavanje nakon 29.2.2024. godine, da dostave Općini Magadenovac sljedeće:

 

 • važeću osobnu iskaznicu odnosno boravišnu iskaznicu kao dokaz prebivališta odnosno stalnog boravišta na području Općine Magadenovac
 • potvrdu nadležne službe za zapošljavanje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba ili vlastoručno potpisanu izjavu koju potpisuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, a kojom potvrđuje status nezaposlene osobe.

Pozivaju se i nezaposlene osobe, da podnesu zahtjev za isplatu uskrsnice kojim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuju status nezaposlene osobe te uz zahtjev prilažu odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjavaju jedan od uvjeta:

 • ako osobi nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu (žena starija od 55 godina, muškarac stariji od 60 godina)
 • hrvatski branitelji
 • osobe potpuno nesposobne za rad
 • osobe s invaliditetom
 • osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja
 • korisnici zajamčene minimalne naknade
 • nezaposlene osobe starije od 65 godina koje nisu u mirovini.

OPĆINA MAGADENOVAC

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top