OŠ „Matija Gubec“ Magadenovac

Osnovna škola «Matija Gubec» Magadenovac započinje s radom 13. prosinca 1973. godine u novoj školskoj zgradi u Magadenovcu. Te su se godine Osnovna škola «Janko Leskovar» iz Šljivoševaca i Osnovna škola «Branko Radičević» iz Miholjačkog Poreča spojile u novu osnovnu školu. Do tada se predmetna nastava odvijala u Radikovcima, Šljivoševcima i Kućancima, ali zbog nefunkcionalnosti i starosti zgrada donesena je odluka o izgradnji nove škole.
OŠ "Matija Gubec " Magadenovac smještena je na magistralnoj cesti Đakovo – Našice – Donji Miholjac.

Posebna je po tome što broji čak osam područnih odjela i jednu područnu školu. Područni odjeli nalaze se u: Šljivoševcima, Kućancima, Miholjačkom Poreču, Čamagajevcima, Lacićima, Radikovcima, Golincima i Beničancima, a područna škola nalazi se u Marijancima.
Školu pohađaju učenici iz petnaest okolnih sela. Predmetna nastava odvija se u matičnoj školi u Magadenovcu, dok su područni odjeli i područna škola u kojima se odvija razredna nastava  raspršeni u tri jedinice lokalne samouprave (Općina Magadenovac, Općina Marijanci i Grad Donji Miholjac)
Na području općine Magadenovac nalaze se četiri područna odjela, i to:
- područni odjel u Beničancima
- područni odjel u Kućancima
- područni odjel u Lacićima
- područni odjel u Šljivoševcima.
Ponos škole je novoizgrađena sportska dvorana te uređeni sportski tereni s pripadajućom trim – stazom.
Više o radu škole možete pročitati na njihovoj web stranici:

http://os-mgubec-magadenovac.skole.hr/

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top