Udruga žena, Lacići

Udruga žena Lacići osnovana je 26.04.1998.g. Cilj osnivanja Udruge je unapređenje društvenog položaja žena, bez obzira na nacionalno, političko ili vjersko opredjeljenje. Imovinu udruge čine prihodi od članarine, dotacije dobivene od Općine Magadenovac i drugih institucija koje podupiru rad udruge. Nastoje sačuvati od zaborava izradu ručnih radova, kao što su šlinganje, heklanje, štikanje i drugi radovi.

Udruga sudjeluje u svim organizacijama koje se provode u mjestu i sastaje se jednom tjedno.

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top