Matica umirovljenika "Udruga Magadenovac"

Matica umirovljenika Udruga Magadenovac osnovana je 08.03.2003.g., a 2004.g. primljeni su u članstvo Matice umirovljenika Hrvatske Zagreb. Matica umirovljenika Udruga Magadenovac humanitarna je socijalna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neporofitna udruga koja se u okviru Ustava i statuta Matice zalaže za očuvanje stečenih prava ostvarivanjem boljeg društvenog položaja svih umirovljenika, poboljšanje standarda, solidarnosti i uzajamnog pomaganja umirovljenika.

Članstvo u Udrugu je dobrovoljo, do sada imamo registrirano 360 članova. Udruga umirovljenike snabdjeva raznim namirnicama, organizira putovanja, druženje, rekreaciju u Bizovačkim toplicama, te humanitarno pomaže socijalno ugroženim umirovljenicima.

 

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top