Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4-OPĆINA MAGADENOVAC 01.01.21-31.12.21

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

REFERENTNA STRANICA

Bilješke uz financijske izvještaje