Općina Magadenovac nastavlja sudjelovanje u provedbi Projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“

Zgrada Općine 200Općina Magadenovac je sudionik projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ od 2019. godine na način da subvencionira kamatnu stopu od 1 postotnog boda na odobreni kredit poslovnih banaka, a s kojima je Osječko-baranjska županija zaključila ugovor o poslovnoj suradnji u njegovom provođenju.

Treba naglasiti da se svake godine u Proračunu Općine Magadenovac osiguravaju sredstva za subvencioniranje kamate za provedbu Projekta u iznosu od 50.000,00 kuna. Tako su i u Proračunu Općine Magadenovac za 2022. godinu osigurana sredstva u navedenom iznosu, kako bi se omogućila provedba tog vrlo korisnog Projekta za sve zainteresirane mještane koji udovoljavaju kriterijima za njegovu realizaciju. Upravo stoga će Općina Magadenovac i dalje sudjelovati u Projektu, a ukoliko se pokaže potreba čak i povećati sredstva u Proračunu namijenjena njegovoj provedbi, i to sve kako bi svojim stanovnicima pomogla u rješavanju stambenog pitanja.
U pripremi je potpisivanje Dodatka sporazumu o provedbi projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva" te se pozivaju zainteresirani da se obrate u Općinu kako bi mogli utvrditi mogućnosti u njegovoj realizaciji.

Više na linku

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top