OPĆINI MAGADENOVAC ODOBRENA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU

14 svibnja 5 200Općina Magadenovac prijavila je „ Projekt ulaganje u objekt dječjeg vrtića“ na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Dana 14. lipnja 2023. godine državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, uručila je općinskom načelniku Stjepanu Živkoviću Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“.

Vrijednost ovog Projekta je 22.000,00 eura (165.759,00 kuna). Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancira u iznosu 13.615,84 eura (102.588,55 kuna), a Općina Magadenovac 8.384,16 eura (63.170,45 kuna).
Prijavljeni troškovi odnose se na uređenje i opremanje fiksnom opremom vanjskih terena (dodatne ljuljačke, njihalice, pješčanik i sl.) i opremanje fiksnom opremom unutrašnjeg prostora (razne didaktičke igre na zidu, ploče za pisanje i sl.).
Ovim projektom dodatno će se poboljšati materijalni uvjeti i pedagoški standardi u dječjem vrtiću Snjeguljica Magadenovac, a Općina Magadenovac i ovaj put je pokazala brigu o našim najmlađim stanovnicima jer… ulaganje u dječje vrtiće i djecu je ulaganje u našu budućnost.

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top