Obavijest u vezi cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

istockphoto 1164689037 thEko-flor Plus d.o.o. Oroslavje je pokrenuo postupak Javnog savjetovanja za Cjenik pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Magadenovac, sukladno odredbi članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21).

Javno savjetovanje objavljeno na mrežnim strancima Eko-flor Plus d.o.o.

Ovim putem molimo stanovnike Općine Magadenovac neka se uključe u postupak Javnog savjetovanja za Cjenik pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Magadenovac. Svi potrebni podaci se nalaze na prethodno navedenoj poveznici.

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top